Artwork Ubuntu / connected

Główną zasadą filozofii ubuntu jest wiara w uniwersalną więź łączącą całą ludzkość.
Poczucie przynależności do większej całości, dającej siłę i wiarę w sens istnienia.
W ubuntu potrafimy w sposób świadomy budować nasze życie, w zgodzie i szacunku wobec otaczającej nas rzeczywistości, tworząc wzajemną nierozerwalną więź wsparcia, uznania, zrozumienia, troski, empatii i miłości. Jestem, bo ty jesteś.

190,00 

1 in stock (can be backordered)

An original graphic created with the use of a traditional convex printing technique  (lino print). Manually cut and printed with the use of professional printing ink on high quality acid-free paper (it does not turn yellow or crumble). As every print is handmade, the work you receive may differ slightly from what you can see in the photo. The graphic is not framed. It will be shipped to you in a carboard tube.

Signed and numbered. Limited series 50 pieces.

Author: Marta Kozłowska
Year: 2019
Colours: Black and white
Material: Acid-free paper, weight: ok: 30x40cm
Topic: Portrait, woman, femininity, sensuality, naturalness
Intended use: Interior decoration
Size: Hight: 30 cm, width: 21 cm + margines 4/5 cm
Frame: no